Storgatan 19, gård nr 52, 1990-tal

Storgatan 19, gård nr 52, 1990-tal
.
Postiljonen 1 Storgatan 19
Bostadshus från ca 1800 i hörnet av Storgatan - Brogatan, i två våningar av timmer med brunrosa revetering, vita knutar och fönstersnickerier. Halvvalmat tak täckt med tvåkupigt tegel. På östra sidan finns en frontespis och på motsatta sidan en liten takkupa. Vid en sentida renovering har fönstren bytts ut mot moderna fönster. Samtidigt tillkom en ny veranda och balkong med snickarglädje på västra sidan.
Byggnaden innehåller fyra lägenheter, tidigare har den inrymt bl a apotek och senare möbelhandel.
Genom sin placering som fondbyggnad vid bron har den stort miljömässig betydelse.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2014-12-18 22:45:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2017-01-10 22:13:42) Kontakta föreningen