Storgatan 21 och 23, gårdarna nr 53 och 54, 2014

Storgatan 21 och 23, gårdarna nr 53 och 54, 2014
.
Foto Bernt Pettersson