Stensättare Folke Pettersson, ca 1960

Stensättare Folke Pettersson, ca 1960
.
Folke Pettersson var under många åt anställd som stensättare i Torshälla stad, fram till att Torshälla stad införlivades med Eskilstuna kommun 1971. Folke Pettersson, som avled i december 2018, 97 år gammal, är värd att lyftas fram som en av många trofasta tjänare, som i det tysta har gjort ett minnesvärt arbete.
I och med Nyby bruks expansion, som satte fart på byggnationen under 1950-60-talet, var det Folkes som svarade för att gator och trottoarerna stensattes. I gamla staden var ju Rådhustorget och vissa gator sedan gammalt stenlagda med kullersten. Exempel på Folkes yrkesskicklighet kan man se på Sankt Olofs gränd.  Enligt traditionen skulle de så kallade ”borgmästarstenarna” i gatan läggas med större stenar. Detta för att borgmästaren som bodde på Västra Tullgatan (nuvarande Järnvägsgatan) skulle gå torrskodd till och från sitt arbete på Rådhuset.
När Torshälla skulle fylla 650 år 1967 var det Folke som fick uppdraget att stensätta hela Östra torget. Ett stort arbete som även omfattade formning av bassängen för Ebelings skulptur Vattenbärerskan. 
Bilden som jag har fått av min systerson Lennart Pettersson visar min bror Folke Pettersson när han arbetar med stensättning vid Rådhustorget, i början av 1960-talet.
Bernt Pettersson
Fotograf

Lennart Pettersson


Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2019-01-28 17:03:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2019-01-28 17:14:11) Kontakta föreningen