Lilla gatan 3, gård nr 62, 2015

Lilla gatan 3, gård nr 62, 2015
.
Rådmannen 4 & 5 Lilla gatan 3

Bostadshus i hörnet St Olofs gränd - Lilla gatan, byggt i två våningar av timmer och klätt med gul, liggande fasspontpanel uppdelad av en profilerad list mellan våningarna. Upp till fönstren i bottenvåningen är panelen stående med avgränsade fält under fönstren och upptill avslutad av samma typ av list som mellan våningarna. Knutar och fönsterfoder är vita och fönsterbågarna gröna. Fönstren mot gatan har åter försetts med 6-delade fönster. Mot gården är fönstren mångspröjsade och försedda med olikfärgat glas. Mot gården finns också ett vindfång med pardörrar och en figursågad bräda, lamberkin, längs takkanten. Huset har sadeltak som är valmat i norra änden och täckt med röd, falsad plåt, stort taksprång med synliga sparrar.
Byggnaden fick sitt nuvarande  utseende kring senaste sekelskifte. I samband med en renovering 1991-92 har det framkommit att byggnaden ursprungligen varit en enkelstuga som senare förlängts åt söder och byggts på med en halvvåning. Från denna ombyggnadsfas påträffades ett nmycket vackert schablonmålat plankgolv som kan dateras till 1800-talets mitt. I samband med sekelskiftets ombyggnad fick byggnaden sin nuvarande höjd samt breddades genom tillbyggnaden av en hall- och trappdel åt väster.
Invändigt är huset renoverat efter 1940 och få äldre detaljer återstår. Två kakelugnar finns dock kvar, en rund på andra våningen och en fyrkantig på bottenvåningen. Den runda är benvit med dekor i guld och rosa och härstammar från slutet av 1800-talet, den andra kakelugnen är helt vit och betydligt äldre.
Vid södra gränsen av tomt nr 5 finns ett uthus/garage delvis i timmer, delvis i bräder, klätt med rödfärgad locklistpanel. Dörrar, fönstersnickerier och knutar är bruna. Till huset hör en stor trädgård med fruktträd, gräsmattor och grusgångar omgiven av en häck med en grön spaljegrind. Byggnaderna och trädgården bildar tillsammans en fin sekelskiftesmiljö men delar av bostadshuset är betydligt äldre. Bostadshusets fasad har många fina detaljer. Genom sitt läge i hörnet Lilla gatan - St Olofs gränd är det av mycket stor betydelse för miljön.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Se även gård nr 63

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2015-11-23 12:15:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-05-10 23:22:26) Kontakta föreningen