Gård 63, 2016

Gård 63, 2016
.
Gård 63 utgör i dag en del av trädgården i gård 62.