Konsum på Storgatan 17

Konsum på Storgatan 17
.
Konsum på Storgatan 17 startade 1922.
KFs bildarkiv
Fotograf

KFs fotoarkiv