Folkets hus i gård 51

Folkets hus i gård 51
När Konsumbutiken flyttat till östra Torget såldes fastigheten vi Storgatan år 1975 till Folkets Hus.
"Konsum - fakta och minnen"