Sommarförsäljning utanför Samköp på Storgatan

Sommarförsäljning utanför Samköp på Storgatan
.
Björn Söberg, till höger, som ungt butiksbiträde utanför Samköp 1963/1964.
KFs bildarkiv