Gård nr 50-51 Storgatan 15-17, 2010-tal

Gård nr 50-51 Storgatan 15-17, 2010-tal
Fastigheten innehåller idag lägenheter s.k. 55+
Foto: Bernt Pettersson