Gård nr 50-51, Storgatan 15-17, 1950-tal

Gård nr 50-51, Storgatan 15-17, 1950-tal
I byggnaderna fanns Konsum och Spritbutiken. Korsningen Storgatan - Birgersgatan.
Bilden tagen från gårdssidan.