Klostergatan 7, 2016

Klostergatan 7, 2016
.
Fogden 21 Klostergatan 7
Bostadshus från 1930-talet, av bräder på grund av betong klädd med locklistpanel målad i ljus färg, mörka fönsterbågar. Valmat tak täckt med tvåkupigt tegel. Ett bra exempel på 1930-talets småhusbyggande.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24