Gård 85, Vive Jönsgatan 12, 1942

Fotograf

Ur Svensk villabebyggelse i Södermanlands och Stockholms län 1942.