Vive Jönsgatan 12, gård nr 85, 2016

Vive Jönsgatan 12, gård nr 85, 2016
.
Fogden 11 Vive Jönsgatan 12
Bostadshus från 1930-talet, av bräder på grund av betong klädd med locklistpanel målad i ljus färg, mörka fönsterbågar. Valmat tak täckt med tvåkupigt tegel. Ett bra exempel på 1930-talets småhusbyggande.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-01-19 15:18:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-05-09 21:23:42) Kontakta föreningen