Vive Jönsgatan 16, 2016

Vive Jönsgatan 16,  2016
.
Fogden 24, Vive Jönsgatan 16
Bilden tagen från Klostergatan. Fastigheten har förändrats sedan texten nedan.
..............
Bostadshus i en och halv våning med källare, byggt 1899, klätt med vit fasspontpanel spikad diagonalt i fält upp till fönstrens underkant i övrigt liggande, fasaden är uppdelad av profilerade lister. Gröna fönsterbågar och sadeltak täckt med grön falsad plåt.
Huset är byggt i en sluttning. I den höga tegelsockeln på nedre, östra sidan finns dörr till källare samt två rundbågiga fönster. På östra sidan finns glasveranda med entré.
Interiören är relativt välbevarad bortsett från det moderniserade köket.
Huset beboddes ursprungligen av tre familjer men numera bara av en. I källaren finns fortfarnde en lägenhet på ett rum och kök med kakelugn och vedspis. Där fanns också en bakugn.
På tomten finns också ett uthus av bräder klätt med vit, liggande fasspontpanel med gröna dörrar och sadeltak täckt med grön, falsad plåt.
Bostadshus, uthus och trädgård utgör tillsammans en välbevarad sekelskiftesmiljö.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-08-22 19:52:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2017-02-06 11:00:34) Kontakta föreningen