Storgatan 25, gård nr 89, 2016

Storgatan 25, gård nr 89, 2016
.
Storgatan 25 Apotekaren nr 1
Bostadshus längs Storgatan av timmer klätt med rödfärgad locklistpanel. Sadeltak täckt med enkupigt tegel. Längs Lilla gatan ligger en uthuslänga av rödfärgat timmer med sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. Den byggdes som fähus men har senare använts som mekanisk verkstad. Den används numrera som privat  museilokal. Genom längan finns en låg körport. På tomten finns också en källarstuga av timmer, klädd med rödfärgad locklistpanel och med sadeltak täckt med enkupigt tegel. Båda byggnaderna härstammar från tiden kring 1800. Bostadshuset har emellertid plockats ned och i samband med återuppbyggnaden har större delen av timmerstommen ersatts med timmer från ett annat äldre bostadshus. Byggnaden har därför främst miljövärde.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-01-19 15:15:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-05-09 10:41:32) Kontakta föreningen