Lilla gatan 20, gård 89, 2015

Lilla gatan 20, gård 89, 2015
.
Längs Lilla gatan ligger en uthuslänga av rödfärgat timmer med sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. Den byggdes som fähus men har senare använts som mekanisk verkstad.