Storgatan 29 - Vive Jönsgatan 3, gård nr 87, 2015

Storgatan 29 - Vive Jönsgatan 3, gård nr 87, 2015
Bilden är tagen från Vive Jönsgatan.
Apotekaren 3 Vive Jöns gatan 3

Bostadshus längs Storgatan från ca 1800, av timmer klätt med gul locklistpanel, vita knutar och fönstersnickerier. Huset är tillbyggt åt söder 1871 samt senare med en förstuga åt gården. Sadeltak täckt med enkupigt tegel.
På tomten finns också en jordkällare, samt grund och källare kvar av den så kallade rysskasernen. Tomten är inhägnad med ett rödfärgat plank. Fastigheten är genom skala och utformning ett bra exempel på det tidiga 1800-talets bebyggelse i Torshälla.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2015-11-23 12:22:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-05-09 11:10:44) Kontakta föreningen