Gård nr 1, ca 1900

Gård nr 1, ca 1900
Järnvägsgatan 11 ca 1900. Här i Gården nr 1 bodde komminister Georg Sjöström m familj 1884-1898.
Fotograf

Georg Nyström, Eskilstuna Stadsmuseum