Pettersson & Hellbergs verkstad, 2000-tal

Pettersson & Hellbergs verkstad, 2000-tal
.
Pettersson & Hellberg Jernmanufaktur bildades år 1886 av Carl August Pettersson och Carl W Hellberg. Tillverkningen var i huvudsak inriktad på saxsprintar och remskruvar, men även stålmöbler och kälkar fanns i sortimentet. Företaget är fortfarande verksamt med adress Järnvägsgatan 9. Verkstaden har infart från Ruts gränd.