Järnvägsgatan 7, gård nr 3, 2015

Järnvägsgatan 7, gård nr 3, 2015
.
Nuvarande adress, Järnvägsgatan 7
Fastighetsbeteckning, Borgmästaren nr 9
Tomt nr 3 är idag obebyggd. I det lilla huset hade bagare Nordström bageri på 1930-talet.
Fotograf

Bernt Pettersson