F.d. Ålderdomshemmet, Bergsgatan 3

F.d.  Ålderdomshemmet, Bergsgatan 3
Bilden tagen från gårdssidan.