Richard Ringmar

Richard Ringmar
Richard Ringmar var kyrkoherde och kontraktsprost 1917-1935.