Prästgården Kyrkogatan 5, 2016

Prästgården Kyrkogatan 5,  2016
.
Gevaldigern 20 "Prästgården" Kyrkogatan 5
Bostadshus från 1920, av timmer i två våningar klätt med gråbeige locklistpanel, mörkare knutar och fönsteromfattningar, vita fönsterbågar och dörrar. Sadeltak täckt med enkupigt tegel. En envånings utbyggnad på vardera gaveln. Entré på norra sidan med tak buret av fyra kolonner. Huset är ett fint exempel på 20-talsklassicism, men stommen lär till en del vara från 1700-talet.
Prästen i Torshälla församling bodde, fram till 1925 i Bjällersta men flyttade då in till "prästgården" som byggts om för detta syfte.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-04-18 09:12:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-09-07 21:23:22) Kontakta föreningen