Gamla Folkskolan

Gamla Folkskolan
.
Gamla folkskolan, som låg på Kyrkskolans gårdsplan, revs på 1960-talet.
Foto: Harald Bäckstrand