Ivar Linds Eftr. Sågbladsfabrik, 1949

Fotograf

ur ”Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd – Sörmland 1949”