Gård 71, vid Lilla gatan

Gård 71, vid Lilla gatan
Där gård 71 låg är idag, 2016, parkering. Till höger syns delar av Kyrkans hus.