Överkonstapel Robert Kjellman utanför Polisstationen 1946

Överkonstapel Robert Kjellman utanför Polisstationen 1946
Den första polisstationen byggdes år 1895 i korsningen Lilla gatan - Kyrkogatan.
Foto: Harald Bäckstrand