Lilla gatan 13, gård nr 69, 2010-tal

Lilla gatan 13, gård nr 69,  2010-tal
.
Gevaldigern 11 Lilla gatan 13
Bostadshus från ca 1800, i en våning av timmer klätt med gul locklistpanel, gröna knutar, fönstersnickerier och vindskivor, synliga knutlådor i fasaden. Sadeltak täckt med enkupigt tegel. På västra sidan, gårdssidan, finns en utbyggnad med entré.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24