Lilla gatan 5, gård 65, 2015

Lilla gatan 5, gård 65, 2015
.
Anslagstavlan tillhör granngården IOGT.
Gevaldigern 6 Lilla gatan 5
Bostadshus från ca 1860 i två våningar av timmer klätt med gul locklistpanel med vita fönstersnickerier. Sadeltak täckt med svart slätplåt. Trapphuset på västra sidan har tillkommit senare.
Lillstuga/uthus med källare,  i en våning av timmer klädd med gul locklistpanel, vita fönsterfoder och gröna bågar. Pulpettak täckt med tvåkupigt tegel. Sammanbyggt med uthuset på Gevaldigern 5. Det har under någon tid varit skräddarverkstad.
Uthus, f d fähus av timmer klätt med rödfärgad locklistpanel, svartmålade dörrar. Sadeltak täckt med enkupigt tegel.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2015-11-23 12:15:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-05-09 22:38:40) Kontakta föreningen