Kyrkogatan 3, Nybohms gränd 2, gård nr 76, 2016

Kyrkogatan 3, Nybohms gränd 2, gård nr 76, 2016
.
Gevaldigern 19 Nybohms gränd 2
Bostadshus vid kyrkan från slutet av 1800-talet, av timmer klätt med gul fasspontpanel, stående och och uppdelad i fält av vita lister upp till fönstren i bottenvåningen, i övrigt liggande. Fasaden är uppdelad av vågräta profilerade lister ovanför den stående panel samt mellan våningarna. Vita knutar, fönstersnickerier och takgesims. Entré mot gården med pardörrar och överljus.
Mindre bostadshus längs Nybohms gränd, av bräder i en våning klädd med gul, liggande fasspontpanl, vita fönstersnickerier. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. 
Uthuslänga vid södra tomtgränsen, klädd med gul locklistpanel och liggande fasspontpanel. Pulpettak täckt med enkupigt tegel. Tomten är omgärdad av häckar och av gulmålade plank. Välbevarad bebyggelse från strax före 1900. Det större bostadshusets fasad har helt bibehållit sin 1800-tals prägel. 
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-01-19 15:14:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-09-07 20:18:13) Kontakta föreningen