Lilla gatan 15, gård nr 70, 2015

Lilla gatan 15, gård nr 70, 2015
.
Gevaldigern 12 Lilla gatan 15
Bostadshus längs Lilla gatan från 1884, av timmer i två våningar klätt med grå locklistpanel, vita knutar och fönstersnickerier. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. Trapphuset mot gården har byggts till senare. Huset var från början flerfamiljshus. Norr om och i vinkel mot bostadshuset ligger ett uthus av timmer i en och en halv våning. Det är klätt med grå, liggande fasspontpanel, gröna fönsterbågar. Sadeltak täckt med eternitplattor. Det har inrymt en smidesverkstad.
Längs västra tomtgränsen ligger ett uthus av resvirke klätt med rödfärgade bräder. Pulpettak täckt med svart falsad plåt. Både bostadshus och uthus är viktiga för miljön. 
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2015-11-23 12:15:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-09-07 20:05:29) Kontakta föreningen