Ruths gränd, 13 och 15, 2016

Ruths gränd, 13 och 15, 2016
Hyresbostäder på Holmen med inflyttning januari 2016.