Ruths gränd 7-15, 2016

Ruths gränd 7-15, 2016
Hyresbostäder på Holmen med inflyttning januari 2016.