Bostäder på Holmen, längst Lillån, 2016

Bostäder på Holmen, längst Lillån, 2016
Hyresradhusen på det gamla industriområdet på Holmen. Januari 2016.