Gård 38, Bläckhornet

Gård 38, Bläckhornet
.
Bläckhornet kallades huset efter Storgatans norra del, som till formen påminde om ett bläckhorn. Byggnaden revs på 1960-talet.Bakom skymtar Julinbron