Posthuset på Storgatan

Posthuset på Storgatan
.
Under några år inrymde gården nr 36 Torshällas postexpedition. Postmästare var Karl Brusewitz. Han flyttade in i gården år 1891.
På bilden syns några posttjänstemän på balustraden, som från gatan ledde in till postexpeditionen. Bilden från omkring 1895.