Kvarteret Skepparen och Torshälla ån, 2016

Kvarteret Skepparen och Torshälla ån, 2016
Huset närmast i bild är Storgatan 54.