Storgatan 16, gård nr 16, 2016

Storgatan 16, gård nr 16, 2016
.
Garvaren 2 Storgatan 16
Bostadshus från början av 1900-talet av tegel i två våningar med grund av huggen sten, sadeltak täckt med brun falsad plåt. Fasaden är putsad, bottenvåningen med beige rusticerad slätputs med mindre grå fält av grå spritputs, andra våningen med spritputs uppdelad av slätputsade fönsteromfattningar, knutar och takgesims. På östra sidan, mot gården finns veranda och balkong med snickarglädje. Körport till gården genom husets södra del. Huset har vid en sentida renovering försetts med modena fönster av för hustypen främmande karaktär. Under 1991 har de gamla skorstenarna murats om, men ersatts av nya av samma typ som de äldre.
Vid ån ligger en utbyggnad i två våningar av bräder, revetead med grå spritputs med ljusa fönsteromfattningar i slätputs. Sadeltak täckt med falsad plåt. Husets äldre korspostfönster är utbytta mot "perspektivfönster".
Längs tomtens södra gräns ligger en uthuslänga i en våning, vid ån två våningar, av bräder klädd med gul, liggande fasspontpanel och med vita fönstersnickerier. Sadeltak täckt med brun, falsad plåt. Alla fastighetens byggnader är viktiga för miljön.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-01-16 11:45:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-05-09 21:29:53) Kontakta föreningen