Gård nr 19, 2015

Gård nr 19, 2015
.
På tomt/gård nummer 19, som idag (år 2016) är obebyggd, låg bl a Anjous diversehandel.