Karta_Gamla staden

Karta_Gamla staden
.
Gamla staden = området väster om Torshällaån; mellan Torshällaån och Nybyån/Andbäcken.
Vår geografiska indelning av kvarter och gårdar i Torshälla.