Borrvägen 10, 1946

Fotograf

Ur Svensk villabebyggelse i Södermanlands och Stockholms län 1942