Slussinspektor Gösta von Schoultz

Slussinspektor Gösta von Schoultz
Gösta von Schoultz (1899-1970) var kommendörkapten i flottan och anställdes vid sin pensionering år 1945 av Eskilstuna nedre kanalbolag som slussinspektor i Torshälla.
Foto: Harald Bäckstrand