Bjällersta gård, 2018

Bjällersta gård, 2018
.
Det gamla prästbostället som nu är arrendebostad för lantbruket på Bjällersta
Fotograf

Bernt Pettersson, 2018