Mälby 1

Fotograf

ur ”Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd – Sörmland 1949”