Sommarbutiken i Mälby

Sommarbutiken i Mälby
.
Sommarbutiken i Mälby startade 1941, saknas uppgift om när det upphörde.
KFs bildarkiv