Mälby Park, 2018

Mälby Park, 2018
Ett mindre villaområde är under uppbyggnad i Mälby 2018.