Gamla Nybybron

Gamla Nybybron
.
När Holmenleden byggdes, och med den en ny bro över Nybyån, fick den gamla bron länge fungera som gång- och cykelväg. Bron revs år 2009.