JP Bergström familjegrav på gamla kyrkogården, 2016