Fiskar Antons brygga i Torshällaån, slutet 1960 tal

Fotograf

Bernt Pettersson