Nyby gamla ladugård - skiss

Nyby gamla ladugård - skiss
.
Krutladan är ett sent tillkommet namn på Nyby gamla ladugård som låg i slänten mitt emot gamla kyrkogården.
Krutladan eldhärjades och brann ned till grunden år 1991. Ruinen är K-märkt och skyddad som byggnadsminne.
Bilden av ladugården har tecknats av Pär Lagerqvist 1991 (?)